หน้าต่างที่เปิดไว้ – [Shijima Yukio] Shakou – Oblique Light (Sanmi Ittai)