ผู้จัดการทีมแสนสวย – [Naruko Hanaharu] Hasande! ja~mane-san – let your cunt, cheer me up!